(+994 12) 569 41 61

(+994 50) 201 66 10

info@imdadaudit.az

i.suleyman@imdadaudit.az

Audit - biznesinizin güzgüsüdür

İllik maliyyə hesabatlarının auditi

İllik maliyyə hesabatlarının auditinin aparılması və auditor rəyinin verilməsi

Mühasibat uçotunun aparılması

Ilkin sənədlərin layihələrinin hazırlanması (iş vaxtının uçotu, əmək haqqının hesablanmasının uçotu, müqavilələr, bank ödəniş sənədləri, təhvil-qəbul aktları, hesab-fakturalar, qaimə-fakturalar, etibarnamələr, material hesabatları, avans hesabatları, nağd pul vəsaitlərinin hərəkətinin uçotu və s.), mühasibat uçotunun 1C proqramında aparılması, aylıq gəlirlər və xərclər hesabatının və balans cədvəlinin hazırlanması, illik maliyyə hesabatının layihəsinin hazırlanması və s

Dövlət orqanlarına təqdim edilən bəyannamələrin və hesabatların hazırlanması

Dövlət orqanlarına (vergi orqanı, statistika idarəsi, dövlət sosial müdafiə fondu və məşğulluq xidməti) təqdim edilən bəyannamələrin və hesabatların layihələrinin hazırlanması və aidiyyəti üzrə təqdim edilməsi, həmin orqanların yazılı və şifahi sorğularının cavablandırılması, dövlət orqanları tərəfindən aparılan yoxlamalar zamanı müştərini müşayət etmək və s.

Kadrlarla iş üzrə kargüzarlığın aparılması

Kadrlarla iş üzrə kargüzarlığın aparılması: işçilərin işə qəbulunun və işdən çıxmasının rəsmiləşdirilməsi, ştat cədvəli, əmək müqavilələrinin layihələrinin hazırlanması və elektron bazaya daxil edilməsi, onların qeydiyyatının aparılması, kadrların şəxsi işlərinin aparılması, əmək kitabçalarının uçotunun aparılması, əmək məzuniyyətlərinin uçotunun aparılması və s.

Hüquqi məsləhətlərin verilməsi

Hüquqi məsləhətlərin verilməsi: qüvvədə olan qanunvericiliyin tətbiqi ilə bağlı məsləhətlərin verilməsi, müqavilələrin hüquqi ekspertizası, dövlət orqanları ilə münasibətlərdə müştərinin adından çıxış etmək

Risk-menecment

Risk-menecment (risklərin idarə edilməsi sahəsində xidmətlər)